SPICOM 2: Spine Correction Module

De Spicom (zie punt 4) is het correctieapparaat voor de wervelkolom. Hiermee wordt beoogd een eventuele scheefstand, kanteling etc. van een wervel te verhelpen.

In de praktijk wordt een ‘meet’-elektrode aangebracht op de wervel die men wil corrigeren. Vervolgens wordt een netto positieve lading op de boven en onder gelegen wervel geïnduceerd. Daar positieve ladingen elkaar afstoten, ontstaat er ruimte tussen de wervels, waardoor de stoornis gecorrigeerd kan worden.
Een en ander is voor een therapeut op een computerscherm waar te nemen op het moment dat de SDM in het circuit wordt gebracht.
Als de betrokken wervels op hun plaats zijn ‘teruggeveerd’, wordt het omliggende weefsel gestabiliseerd. Ofwel: er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het omliggend weefsel de wervel weer terug in de ongewenste stand brengt.

De BLG (zie punt 5) kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Door deze behandeling wordt als het ware het in dit weefsel opgeslagen ‘trauma’ geheel of gedeeltelijk gewist.