SDM: Soma Distortion Meter

De SDM, oftewel Soma Distortion Meter c.q. lichamelijke afwijkingen –‘meter’. (nummer 2 op de afbeelding). Het betreft hier een apparaat dat resultaten van andere apparatuur, in de vorm van elektrische signalen op een beeldscherm zichtbaar kan maken. Afgebeeld is –als voorbeeld- een resultaat dat men op het computerscherm als een ‘sinus’-golf ziet. Deze kan zeer onregelmatig, vlak, met ‘uitsteeksels’, lage c.q. hoge dalen of toppen, in de tijd af- of oplopend etc. zijn.

Deze afbeeldingen worden door de behandelaar geïnterpreteerd. Hieraan kan bijvoorbeeld worden afgelezen hoe het staat met het energieniveau van de patiënt.