Contact Module

De beide elektroden aan weerszijden van de tunnelingang.

In feite gaat het hier om een uitbreiding van de behandeling zoals die onder punt 7 werd beschreven.
Hierbij wordt een zwak elektrisch veld ingezet. De elektroden worden direct bij de pijnlijke plek aangebracht, waardoor de werking van de tunnel versterkt wordt.
Gebleken is dat er ziektebeelden zijn waarbij de combinatie niet beter werkt.
De contactmodules worden dus niet altijd ingezet bij de behandeling.