BMU Control

De BMU controle is de aansturing van de Bio Magnetic Unit.

Op dit apparaat kan men verschillende frequenties instellen voor de kleine, in de tunnel aanwezige, modules. Daarmee wordt het magneetveld ‘aangestuurd’, hetgeen betekent dat de frequenties optimaal de plek van de stoornis bewerken. Tevens genereert dit toestel de condities voor de tunnelwand.