BMU: Biomagnetic Unit

De BMU (Bio Magnetic Unit), Biomagnetische eenheid. We spreken hier ook wel van ‘de tunnel’. In de tunnel is sprake van een magnetisch veld met zeer lage veldsterktes (tot maximaal 7 micro-Tesla). Tevens is er een zeer zwak, maar belangrijk, elektrisch veld.

Met behulp van dit apparaat wordt het lichaam aangespoord om een evenwichtiger ‘energie’-verdeling op te zoeken, waardoor de zieke mens energetisch meer in balans komt.
Dit gebeurt door het toedienen van hele zwakke prikkels: het opwekken van elektrische en magnetische velden die bijna 10.000 keer zwakker zijn dan wat gebruikelijk is in bestaande therapeutische apparatuur. U moet daarbij denken aan subtiele, fijnmazige energiestroompjes over het lichaam. U voelt hier echter niets van.