BLG: Bio Light Generator

De Bio Light Generator is een glazen buis gevuld met een bepaald gas (of een combinatie van gassen). Deze buis wordt dichtbij de huid geplaatst (bijvoorbeeld op een acupunctuurpunt), waarna een zwakke elektromagnetische stimulus wordt opgewekt. Een deel van de ‘prikkel’ is zichtbaar als licht. De behandelde persoon voelt daarbij niets, hooguit een, als prettig ervaren, lichte tinteling.

Maar de cellen daarentegen reageren hier juist sterk op, vooral als zij in de omgeving liggen van ‘zieke’ of ontregelde cellen. Hiermee wordt een bepaald gebied tot rust en/of tot beter functioneren gebracht.
In bepaalde gevallen kan de BLG ook de oorzaak van de aandoening bestrijden.